Google+

  • Duża powierzchnia
  • Wiele mieszkań
  • Doskonałe warunki
Smaller Default Larger

Garaże

Kraków, dn. 01.07.2019 r.

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Bieżanów" w Krakowie pragnie Państwa poinformować, że jesteśmy w trakcie uzyskiwania końcowych dokumentów na realizowaną inwestycję pn. Budowa lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalny- Garaże w zabudowie szeregowej przy ul. Heleny w Krakowie". Mamy nadzieję, że do końca miesiąca sierpnia 2019r. wszystkie formalności administracyjno - prawne zostaną zakończone i 9 boksów garażowych, Spółdzielnia będzie mogła wystawić do sprzedaży na zasadzie przetargów na ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy ustanowienia i przeniesienia prawa do lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny - garaży.

Inwestycja obejmuje budowę garaży w zabudowie szeregowej, część na zasadzie dobudowy do istniejącego ciągu garaży, zlokalizowanych na części działki nr 232/128 obr. 57 jednostka ewidencyjna Kraków- Podgórze, która jest w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni i uległa podziałowi zgodnie z Decyzją Nr 667/2018 z dnia 12.10.2018 r. na działki ewidencyjne przypisane do poszczególnych obiektów.

Boksy garażowe będą:

-     parterowe,

-     nieogrzewane,

-     niepodpiwniczone,

-     posadowione na żelbetowych ławach fundamentowych;

-     dach płaski pokryty papą termozgrzewalną;

-     wyposażone w wewnętrzna instalację elektryczną.

Projekt garaży,

Warunki gwarancji,

Lokalizacja garaży,

Plan zagospodarowania garaży.

Po upływie trzech miesięcy od daty zawiadomienia tj. od października 2019 r., Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Bieżanów" będzie organizowała przetargi celem wyłonienia nabywców, z którymi będą zawierane umowy na budowę lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalny -Garaże. Najprawdopodobniej w miesiącu sierpniu poinformujemy Państwa o poniesionych kosztach budowy poszczególnych boksów garażowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty ze Spółdzielnią w pok. nr 10, tel. 12 65-22-419 w godzinach od 800-1100 z wyłączeniem czwartku.

Zasady finansowania, budowy i przetargów znajdziecie Państwo w Regulaminie finansowania, budowy i organizowania przetargów na ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy ustanowienia i przeniesienia praw do lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalny - Garaże (REGULAMIN).

Zarząd SM „ Nowy Bieżanów”