Google+

  • Duża powierzchnia
  • Wiele mieszkań
  • Doskonałe warunki
Smaller Default Larger

Przetargi

Kraków, dn. 11.02.2019 r.

 P obs praw

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”

w Krakowie, ul. Mała Góra 6

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY

 

Obsługę prawną SM „Nowy Bieżanów”

 

Specyfikację przetargową ( dalej SP ) można pobierać w siedzibie Spółdzielni tj. Kraków, ul. Mała Góra 6,  pokój nr 5 w godz. 1000 -1400 ( za wyjątkiem czwartków i dni wolnych od pracy ) w terminie od 11.02.2019 r. do 21.02.2019 r.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami Pani Aneta Mak tel. +12 652-24-09

Specyfikacja Przetargowa jest bezpłatna. W celu uzyskania SP należy złożyć pisemny wniosek zawierający dane oferenta, NIP, REGON i czytelny podpis. 

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Spółdzielni zgodnie z warunkami Specyfikacji Przetargowej.

 

Oferty należy składać zgodnie z SP.

 

Oferenci zostaną powiadomieni o II etapie postępowania przetargowego.

S.M. „Nowy Bieżanów” zastrzega sobie możliwość dowolnego wyboru oferenta i unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

SP - informacje dodatkowe.

 

Zarząd SM "Nowy Bieżanów"


 

 Kraków, dn. 27.02.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”

w Krakowie, ul. Mała Góra 6

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY

na wykonanie następujących prac w roku 2019 tj.:

1.   Wykonanie instalacji monitoringu ( wadium - 8000,0 zł ),

2.   Wykonanie dokumentacji technicznej ( wadium - 5000,0 zł ),

3.   Malowanie klatki schodowej,( wadium - 2500,0 zł),

4.   Wykonanie murowanego garażu wraz z pracami towarzyszącymi (wadium 2 000,0 zł ),

5.   Wymiana lub legalizacja wodomierzy (wadium - 15000,00 zł ).

6.   Modernizacja węzłów c.o.   zał 1   i   zał 2   ( wadium - 10000,00 zł ).

Specyfikację Przetargową ( SP) można pobierać w siedzibie Spółdzielni tj. Kraków, ul. Mała Góra 6,  pokój nr 16 w godz. 1000 -1400 ( za wyjątkiem czwartków i dni wolnych od pracy ) w terminie od 27.02.2019 r. do 12.03.2019 r.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami Pan Arkadiusz Gałęziowski  tel. +12 652-24-03

Koszt Specyfikacji Przetargowej wynosi 65,00 zł ( netto ) płatny  w kasie Spółdzielni.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Spółdzielni zgodnie z warunkami Specyfikacji Przetargowej. 

Oferty należy składać zgodnie z SP.

S.M. „Nowy Bieżanów” zastrzega sobie możliwość dowolnego wyboru oferenta i unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Zarząd SM "Nowy Bieżanów"