Google+

  • Doskonałe warunki
  • Duża powierzchnia
  • Wiele mieszkań
Smaller Default Larger

Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”

w Krakowie, ul. Mała Góra 6

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY

na wykonanie następujących prac i usług tj.:

  1. Świadczenie usług budowlanych i instalacyjnych w zakresie konserwacji, napraw oraz usuwania usterek w budynkach i lokalach będących w zasobach SM „Nowy Bieżanów” ( wadium – 10 000,0 zł ).
  2. Wykonanie murowanego garażu ( pow. 48m2 ) wraz z robotami towarzyszącymi ( wadium – 3 000,0 zł).

Specyfikację Przetargową ( dalej SP ) można pobierać w siedzibie Spółdzielni tj. Kraków, ul. Mała Góra 6, pokój nr 16 w godz. 1000 -1400 ( za wyjątkiem czwartków i dni wolnych od pracy ) w terminie od 28.08.2019 r. do 16.09.2019 r.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami Pan Arkadiusz Gałęziowski tel. +12 652-24-03

Koszt SP wynosi 65,00 zł ( netto ) płatny w kasie Spółdzielni.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Spółdzielni zgodnie z warunkami SP. Oferty należy składać zgodnie z SP.

 

Oferenci zostaną powiadomieni o II etapie postępowania przetargowego.

S.M. „Nowy Bieżanów” zastrzega sobie możliwość dowolnego wyboru oferenta i unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Zarząd SM "Nowy Bieżanów"

 


 

03.09.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”

w Krakowie, ul. Mała Góra 6

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY

na wykonanie następujących prac i usług :

  1. Wykonanie dokumentacji technicznej ( wadium – 5 000,0 zł ).
  2. Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach DK ( wadium – 2 000,0 zł ).

Specyfikację Przetargową ( dalej SP ) można pobierać w siedzibie Spółdzielni tj. Kraków, ul. Mała Góra 6, pokój nr 16 w godz. 1000 -1400 ( za wyjątkiem czwartków i dni wolnych od pracy ) w terminie od 03.09.2019 r. do 16.09.2019 r.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami Pan Arkadiusz Gałęziowski tel. +12 652-24-03

Koszt SP wynosi 65,00 zł ( netto ) płatny w kasie Spółdzielni.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Spółdzielni zgodnie z warunkami SP. Oferty należy składać zgodnie z SP.

 

Oferenci zostaną powiadomieni o II etapie postępowania przetargowego.

S.M. „Nowy Bieżanów” zastrzega sobie możliwość dowolnego wyboru oferenta i unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Zarząd SM "Nowy Bieżanów"