Google+

  • Duża powierzchnia
  • Doskonałe warunki
  • Wiele mieszkań
Smaller Default Larger

Nowy przetarg

 

 


Kraków, dn. 10.09.2018r. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”

w Krakowie, ul. Mała Góra 6

ogłasza

postępowanie przetargowe na ustanowienie pierwszeństwa do zawarcia umowy ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego  ul. Aleksandry 23 mieszkania 22 - X piętro.

Lokal mieszkalny posiada dwa pokoje z aneksem kuchennym i posiada łączną powierzchnie 41,84 m2.

Cena wywoławcza 4 100,0 zł /m2.

 

Wadium w wysokości 5.000,- zł należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni:
81 1240 4432 1111 0000 4723 5218  do dnia  09.10.2018 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10.10.2018 r. (tj. środa) o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni.

 

Termin wpłaty wylicytowanej ceny nabycia do dnia 24.10.2018 r.

 

Lokal można oglądać w dniach:

02.10.2018 r. w godz. 1700 -1800  i 04.10.2018 r. w godz. 1400 -1500.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 -658-62-24  w.7

 

Regulamin przetargu jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni .

S.M. „Nowy Bieżanów” zastrzega sobie możliwość  unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Zarząd SM "Nowy Bieżanów"