Google+

  • Doskonałe warunki
  • Duża powierzchnia
  • Wiele mieszkań
Smaller Default Larger

Nowy przetarg

 


Kraków, dn. 15.05.2019 r. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”

w Krakowie, ul. Mała Góra 6

ogłasza przetarg ustny nieograniczony - licytacja na ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności

lokalu mieszkalnego

przy ul. Barbary 14 o pow. 61,51 m2 - II piętro ( trzy pokoje z jasną kuchnią )

Cena wywoławcza 4 200,- zł/m2

Wadium w wysokości 6.000,- zł należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni:

81 1240 4432 1111 0000 4723 5218 do dnia 02.04.2019 r.

Przetarg odbędzie się dnia 29.05.2019 r. (środa) o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni.

Termin wpłaty wylicytowanej ceny nabycia do dnia 12.06.2019 r.

Lokal można oglądać w dniach:

21.05.2019 r. w godz. 1700 -1800

i 23.05.2019 r. w godz. 800 -900

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 -65-22-419

Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd SM "Nowy Bieżanów"