Google+

  • Duża powierzchnia
  • Wiele mieszkań
  • Doskonałe warunki
Smaller Default Larger

Sprawy bieżące

Informacje bieżące

 

                                                                                                                 Kraków, dn.08.10.2019r.

 

RADA NADZORCZA

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NOWY BIEŻANÓW” W KRAKOWIE

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Spółdzielni oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania tego sprawozdania.

Wymagany termin przeprowadzenia badania : do 31.03.2020 r.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”Oferta na badanie sprawozdania finansowego

Spółdzielni za rok obrotowy 2019”  należy przesłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”,

30-864 Kraków, ul. Mała Góra 6 lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółdzielni w terminie

do 25.10.2019 r. do godz. 1400.

Wadium nie jest wymagane.

Ofertę należy złożyć zgodnie ze specyfikacja przetargową

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie bez konieczności uzasadnienia i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.


 

 

 

 

 

 

    Ciepło dla Krakowa

 

  Użytkowanie wieczyste

"po nowemu"

 wfos logo    

Gościmy

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Zaloguj

Panel logowania dla RN

Login
Hasło
Zapamiętaj mnie