Google+

  • Duża powierzchnia
  • Doskonałe warunki
  • Wiele mieszkań
Smaller Default Larger

 

Sprawy członkowsko - mieszkaniowe - pokój 10

     

Przyjęcia w poczet członków

Przekształcenie prawa w prawo odrębnej własności

Zmiany własności lokalu na podstawie umowy kupna- sprzedaży, darowizny, zamiany

Sprawy po rozwodzie, po śmierci członka spółdzielni, właściciela, współwłaściciela ( sprawy spadkowe i rozwodowe)

  Przygotowywaniem dokumentów do zbycia, założenia ksiąg wieczystych i inne

  Prowadzenie rejestrów:

      - Członków Spółdzielni

     -  Właścicieli

     -  Ksiąg Wieczystych

      Bieżąca obsługa interesantów i korespondencją z członkami spółdzielni i instytucjami

      Lokale użytkowe:

     -  zawieranie umów

     - fakturowanie

      - windykacja

      - korespondencja.