Google+

  • Doskonałe warunki
  • Wiele mieszkań
  • Duża powierzchnia
Smaller Default Larger

Kraków, dn. 20-01-2021 .

Zarząd SM Nowy Bieżanów w dniu  27 czerwca 2016r. oraz   MPEC i EDF Polska, oddział nr 1 w Krakowie ( obecnie PGE Kraków ) , podpisali umowę trójstronną mającą na celu wdrożenie programu ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni.

Od roku 2016 Spółdzielnia poprawia bezpieczeństwo i komfort mieszkańcom poprzez wykonanie w budynkach instalacji ciepłej wody użytkowej.

Instalacja ciepłej wody użytkowej już została wykonana w następujących budynkach:

Aleksandry 5, Aleksandry 7 - 2016 rok,

Heleny 16 , Heleny 20 i Telimeny 33 - 2017 / 2018 rok

Aleksandry 9 , Heleny 6 i Telimeny - 2018 / 2019 rok.

Heleny 8, Heleny 10, Heleny 12, Telimeny 13, Telimeny 17 - 2020 rok. 

Podgrzewanie wody wodociągowej odbywa się poza mieszkaniami użytkowników. Dzięki temu z łazienek i kuchni można usunąć indywidualne podgrzewacze wody (piecyki gazowe), co niweluje ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, wybuchu gazu a w przypadku bojlera elektrycznego - porażenia prądem. Korzystanie z ciepłej wody bez piecyka daje mieszkańcom komfort użytkowania przez 365 dni w roku odpowiednią, stałą temperaturą wody. Zarówno ze względu na ciągłość dostaw ciepła sieciowego jak i możliwość jednoczesnego korzystania z niej przez wielu użytkowników. Użytkownicy ciepłej wody użytkowej, z uwagi na fakt, że urządzenia służące do jej podgrzania znajdują się w pomieszczeniach technicznych, a nie w mieszkaniach, zyskują dodatkową przestrzeń do zagospodarowania, a konieczność dbania o urządzenia i regularne przeglądy instalacji spada na dystrybutora i Spółdzielnię.

Ciepło sieciowe, które podgrzewa wodę użytkową, jest ekologiczne. Wytwarza się je i dostarcza, stosując najnowocześniejszą technologię.

Dzięki wykorzystaniu ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej do atmosfery emitowane jest co najmniej 20% mniej dwutlenku węgla w porównaniu do gazowego systemu podgrzewania wody.

Koszty podgrzania wody ciepłem sieciowym są porównywalne lub mniejsze od kosztów gazu zużytego do podgrzania analogicznej ilości wody. Ale uwzględniając koszty obowiązkowych przeglądów, usług serwisowych i amortyzacji piecyka gazowego czy bojlera koszty podgrzania ciepłem sieciowym okazują się sporo tańsze.

 

 

Harmonogram podłączeń budynków SM "Nowy Bieżanów" do c.w.u.