Google+

  • Wiele mieszkań
  • Duża powierzchnia
  • Doskonałe warunki
Smaller Default Larger

 Kraków, dn. 13.06.2018r.

        1 logo   Walne Zgromadzenie 2018

 

Walne Zgromadzenie SM "Nowy Bieżanów" w dniu 6 czerwca 2018 roku podjęło następujące uchwały:

a) Uchwała nr 1/2018 w sprawie uchwalenia „ Regulaminu Walnego Zgromadzenia” wraz z załącznikiem - Regulamin WZ.

b) Uchwała nr 2/2018 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad .

c) Uchwała nr 3/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

d) Uchwała nr 4/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

    wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta za rok 2017.

e) Uchwała nr 5/2018 w sprawie podziału wyniku finansowego za rok 2017.

f) Uchwała nr 6/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

g) Uchwała nr 7/2018 w sprawie udzielenia absolutorium.

h) Uchwała nr 8/2018 w sprawie udzielenia absolutorium.

i) Uchwała nr 9/2018 w sprawie uchwalenia najwyższej sumy zobowiązań.

j) Uchwała nr 10/2018 w sprawie zmian w Statucie

       Znowelizowany Statut.

k) Uchwała nr 12/2018 w sprawie budowy i zbycia garaży.

 

 

 

Walne Zgromadzenie SM "Nowy Bieżanów" w dniu 6 czerwca 2018 roku nie podjęło uchwały: 

l) Uchwała nr 11/2018 w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji.

       Inwestycja.

 

 

Załączniki do uchwał.

1. Sprawozdanie Zarządu SM "Nowy Bieżanów" za rok 2017

2.Sprawozdanie Finansowe SM "Nowy Bieżanów" za rok 2017

3. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego SM „Nowy Bieżanów" za rok 2017.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Nowy Bieżanów” za okres : czerwiec 2017 do maj 2018,