Google+

  • Doskonałe warunki
  • Duża powierzchnia
  • Wiele mieszkań
Smaller Default Larger

 


                          


Kraków, dn. 07.06.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”

w Krakowie, ul. Mała Góra 6

informuje , iż  ogłasza przetarg ustny nieograniczony – licytację

na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego

położonego przy ul.  ALEKSANDRY 23/157 , o pow. 49,52  m2 – parter

( dwa pokoje, kuchnia, łazienka, wc oraz przedpokój ) + pomieszczenie przynależne – piwnica-  o pow. 1,21 m.

Cena wywoławcza 6.700,-  zł/m2  

Wadium w wysokości 10.000,- zł należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Nr:
81 1240 4432 1111 0000 4723 5218  do dnia  20.06.2022 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 1600 w Domu Kultury przy ul. Aleksandry 11 – I p.

Termin wpłaty wylicytowanej ceny nabycia do dnia 05.07.2022 r.

Lokal można oglądać w dniach:

               09.06.2022 r. w godz. 800 - 900   i  14.06.2022 r. w godz. 1600 – 1700

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 307 11 96 .

Regulamin przetargu jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej           ( w zakładce Regulaminy ), z którym należy się zapoznać.

UWAGA :

Jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie stawi się w określonym miejscu i terminie do zawarcia umowy, lub nie wpłaci ceny nabycia, traci prawo do nabycia lokalu oraz wpłacone wadium.

 Zastrzega się możliwość zamknięcia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Zarząd SM "Nowy Bieżanów"