Google+

  • Doskonałe warunki
  • Wiele mieszkań
  • Duża powierzchnia
Smaller Default Larger

                          


Kraków, dn. 23.10.2022 r.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów”

w Krakowie ul. Mała Góra 6,

 ogłasza

PRZETARG (PISEMNY) NIEOGRANICZONY OFERTOWY

na wykonanie następujących prac i usług:

  1. Prowadzenie konserwacji, napraw oraz usunięcia usterek i awarii w zasobach SM w formie Pogotowia Technicznego
  2. Kontrola przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych w zasobach SM
  3. Prace brukarskie na terenie SM
  4. Ubezpieczenie majątku SM
  5. Utrzymanie czystości i porządku w budynkach mieszkalnych, utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej, utrzymanie zimowe terenów będących w zasobach SM

        Zakres usług pkt.5.

Specyfikację Przetargową można pobierać w siedzibie Spółdzielni tj. Kraków ul. Mała Góra 6, pokój nr 1, 16 w godz.1000 -1400 (za wyjątkiem czwartków i dni wolnych od pracy) w terminie od 25.10.2022 r.  do 15.11.2022 r.

Koszt SP wynosi 104,55 zł (brutto) za jedno zadanie,  płatne w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto: Bank Pekao S.A. nr 81 1240 4432 1111 0000 4723 5218. W tytule przelewu należy podać zakres prac lub usług jw.

SP można uzyskać w formie elektronicznej po przesłaniu potwierdzenia przelewu na adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami są: p. Anna Wdaniec tel. 12 307 00 48, p. Wojciech Tyrała tel. 12 307 25 34 

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Spółdzielni zgodnie z warunkami SP.

Oferty należy składać zgodnie ze SP do dnia 15.11.2022 r. do godz. 1400

Oferenci zostaną powiadomieni o II etapie postępowania przetargowego.

SM „Nowy Bieżanów” zastrzega sobie możliwość dowolnego wyboru oferenta i unieważnienie przetargu w całości bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

 Zarząd SM "Nowy Bieżanów"