Google+

  • Wiele mieszkań
  • Doskonałe warunki
  • Duża powierzchnia
Smaller Default Larger

Regulaminy obowiązujące w SM "Nowy Bieżanów"


 Regulamin Rady Nadzorczej.


Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej ( zaktualizowany ).


Regulamin gospodarki finansowej SM „Nowy Bieżanów” ( zaktualizowany ).


Regulamin kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali SM „Nowy Bieżanów” ( zaktualizowany ).


Regulamin dostarczania korespondencji do lokali mieszkalnych zarządzanych przez SM „Nowy Bieżanów” oraz ponoszenie kosztów z tym związanych ( nowy).


Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów na ustanowienie prawa do odrębnej własności lokali mieszkalnych SM „Nowy Bieżanów” ( zaktualizowany ).


Regulamin używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców w SM Nowy Bieżanów” ( zaktualizowany ).


Regulamin w sprawie określania obowiązków SM „Nowy Bieżanów” i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale ( zaktualizowany ).


Regulamin przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w SM „Nowy Bieżanów” ( zaktualizowany ).


Regulamin wydawania identyfikatorów postojowych dla samochodów osobowych na terenie SM „Nowy Bieżanów” ( zaktualizowany ) .


Regulamin organizowania przetargów ( zaktualizowany ).


Regulamin w sprawie postępowania przy wydawaniu członkom SM "Nowy Bieżanów" kopii Statutu i regulaminów oraz udostępnianiu do wglądu innych dokumentów i wydawaniu ich kopii


Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów na sprzedaż garaży w SM "Nowy Bieżanów".


Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów” w Krakowie.