Google+

  • Duża powierzchnia
  • Wiele mieszkań
  • Doskonałe warunki
Smaller Default Larger

  Kraków, dn. 15.11.2021 r.

INFORMACJA

 W związku z pojawiającymi się kontrowersyjnymi informacjami w sprawie zamiaru złożenia wniosków w sprawie wydania zezwoleń na usunięcie drzew na terenie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów” w Krakowie, pragniemy Państwa poinformować, że Zarząd SM „Nowy Bieżanów” prowadzi  racjonalną gospodarkę zasobami zielonymi, dbając o drzewostan naszego osiedla, gdzie szczególną uwagę zwracamy na jego pielęgnację, porządkowanie oraz uzupełnianie. Sukcesywnie usuwamy suche i chore drzewa, stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, a w zamian dokonujemy nasadzenia nowych drzew.

Pragniemy podkreślić, że wycinka drzew realizowana jest w oparciu o zapisy Ustawy o ochronie przyrody, a ostateczną decyzję o możliwości usunięcia danego drzewa podejmuje Prezydent Miasta Krakowa. Każde drzewo zgłoszone przez Spółdzielnię do wycinki jest oceniane przez pracowników Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa i sprawdzane, w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa w kontekście zasadności jego usunięcia
. Ponadto w ramach powadzonego postępowania administracyjnego wnioski dotyczące zezwolenia na usunięcie drzew są oceniane przez działającą przy ww. Wydziale KOMISJĘ złożoną z naukowców, przedstawicieli administracji oraz organizacji pozarządowych. Przed złożeniem wniosku o zezwolenie na wycinkę, mieszkańcy nieruchomości, z której planowane jest usunięcie drzew, zgodnie z art. 83 ust 4 ustawy o ochronie przyrody, są informowani o zamiarze złożenia ww. wniosku, poprzez wywieszenie na klatkach schodowych tej informacji oraz umieszczenie jej na stronie internetowej Spółdzielni. Wszystkie zgłoszone przez Państwa uwagi dot. wycinki drzew zostaną przekazane, podczas przeprowadzonych w terenie oględzin przez pracowników UMK w których również możecie Państwo uczestniczyć, gdyż po wyznaczeniu terminu wszystkich powiadomimy. 

 Jednocześnie chcemy podkreślić, że wycinka drzew, jest przez Spółdzielnię traktowana jako ostateczne rozwiązanie, zaś za każde usunięte drzewo w ramach kompensacji przyrodniczej na terenie osiedla sadzimy nowe drzewa i krzewy. Nasadzenia wykonujemy w oparciu o wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa decyzje, w których wskazane są: lokalizacja, rodzaj i obwód pnia nowego drzewa.

Na koniec podkreślamy raz jeszcze iż działania nasze są działaniami prewencyjnymi, mające na celu przede wszystkim bezpieczeństwo zdrowia i życia mieszkańców oraz ich mienia uwzględniając istniejący drzewostan.

 W tym roku podczas bardzo intensywnych opadów deszczu, nawałnic i potężnych wichur, uległo zniszczeniu ok. 50 szt. drzew nie wspominając o ogromnej ilości połamanych gałęzi. Na szczęście obyło się bez tragicznych zdarzeń, ale zniszczeniu uległo kilka samochodów, nie wspominając o złamanym drzewie, które przewróciło się na balkony budynku przy ul. Mała Góra 20 .

                                                                                                                                                                                                           z poważaniem

Zarząd SM "Nowy Bieżanów"