Google+

  • Doskonałe warunki
  • Duża powierzchnia
  • Wiele mieszkań
Smaller Default Larger

Kraków, dn. 15.11.2022 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów”

w  Krakowie ul. Mała Góra 6,

ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 9 boksów garażowych

zlokalizowanych, na działce ewidencyjnej nr 232/133 (przed podziałem geodezyjnym) obr. 57 Kraków- Podgórze przy ul. Heleny.

W terminie od dnia 15.11.2022 r. do 29.11.2022  r.(włącznie) w godz. 1000 -1400  można pobrać Specyfikację Przetargową (dalej SP) w siedzibie Spółdzielni tj. Kraków, ul. Mała Góra 6 w pokoju nr 10 za okazaniem potwierdzenia przelewu za SP.

Koszt SP wynosi 80,00 zł brutto płatny przelewem na konto: Bank Pekao S.A. w Krakowie nr  81 1240 4432 1111 0000 4723 5218.

SP można uzyskać w formie elektronicznej po przesłaniu potwierdzenia przelewu na adres e-mail: czlonkowski @smbiezanow.pl.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami p. Ewa Reszka tel. 12-307-28-00 oraz  p. Sylwia Celary tel. 12-307-16-12.

Cena wywoławcza za jeden boks garażowy wynosi  58.000,- zł  

Powierzchnia zabudowy jednego boksu - 18,00 m2, powierzchnia użytkowa ok. 16,65 m2

Wadium w wysokości 2 500,- zł za jeden garaż, należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni zgodnie z warunkami SP, tj. do dnia 29.11.2022 r.

Przetarg nieograniczony - licytacja odbędzie się w Domu Kultury przy ul. Aleksandry 11,
dnia 30.11.2022r.  o godz. 1600

Regulamin przetargu dostępny jest  --->> ”REGULAMIN” z którym koniecznie należy się zapoznać, znajdują się tam również informacje o terminie zapłaty wylicytowanej ceny nabycia, pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy nabycia garażu oraz o opłatach z tytułu użytkowania wieczystego i podatku od nieruchomości. Można tam również uzyskać dodatkowe informacje np. o gwarancji garażu monolitycznego.

Lokalizacja ( kliknij ),

Warunki gwarancji ( kliknij ).

Boksy garażowe będą:

-                          parterowe, 

-                          nieogrzewane,

-                         niepodpiwniczone,

-                         posadowione na żelbetowych płytach fundamentowych;

-                        dach płaski pokryty papą termozgrzewalną;

-                         wyposażone w wewnętrzna instalację elektryczną.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd SM "Nowy Bieżanów"