Google+

  • Wiele mieszkań
  • Duża powierzchnia
  • Doskonałe warunki
Smaller Default Larger

Kraków dn.10.07.2023 r. 

Informacja z Walnego Zgromadzenia

        Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów” w Krakowie, działając na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz na podstawie § 95 ust. 1 w zw. z § 96 Statutu Spółdzielni, zwołał  WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NOWY BIEŻANÓW " w Krakowie w dniu 29.06.2023 r. , które odbyło  się w XXV LO im. S. Żeromskiego. 

 

W trakcie zebrania podjęto następujące uchwały:

Uchwały 1 do 13,

Uchwała 14,

Uchwała 16,

 

oraz nie uchwalono następujących uchwał :

Uchwała 15-1,

Uchwała 15

 

Załączniki:

1.Sprawozdanie z działalności SM „Nowy Bieżanów” za rok 2020.

2.Sprawozdanie z działalności SM „Nowy Bieżanów” za rok 2021.

3.Sprawozdanie z działalności SM „Nowy Bieżanów” za rok 2022.

4.Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

5.Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

6.Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

7.Wyciąg ze Sprawozdania biegłego rewidenta za rok 2020.

8.Wyciąg ze Sprawozdania biegłego rewidenta za rok 2021.

9.Wyciąg ze Sprawozdania biegłego rewidenta za rok 2022.

10.Sprawozdanie Rady Nadzorczej od lipca 2020 do maja 2021 r.

11.Sprawozdanie Rady Nadzorczej od czerwca 2021 do maja 2022 r.

12.Sprawozdanie Rady Nadzorczej od czerwca 2022 do maja 2023 r.

13.List lustracyjny.

 

 

Zarząd SM "Nowy Bieżanów".