Google+

  • Doskonałe warunki
  • Duża powierzchnia
  • Wiele mieszkań
Smaller Default Larger

Całkowita powierzchnia terenów należących do Spółdzielni wynosi 37,75 ha. Spółdzielnia posiada 35 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 3 521 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 185 135,03 m2.

Tereny w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej

37.7502 ha