Google+

  • Wiele mieszkań
  • Doskonałe warunki
  • Duża powierzchnia
Smaller Default Larger

Historia Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów”.

         Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów” powstała z podziału jednej z najstarszych Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce, której początki sięgają aż 1929 roku.

         W dniu 20.12.1929r. odbyło się zebranie Warszawskiej Grupy Założycielskiej i powołano do istnienia Krakowską Spółdzielnię Mieszkaniową. Dnia 25.09.1930r. rozpoczęto budowę pierwszego budynku mieszkalnego Spółdzielni. Po II wojnie światowej Spółdzielnia rozwijała się i powiększała o kolejne osiedla na terenie Krakowa.   

W latach 1978 - 1982 nastąpiło przejęcie gruntów w użytkowanie wieczyste od Gminy Kraków i budowa osiedla Nowy Bieżanów jeszcze w ramach Krakowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Osiedle zaprojektowała mgr inż. arch. Nina Korecka, a głównym wykonawcą było Krakowskie Przedsiębiorstwo Budowlane przy współudziale Kombinatu Budownictwa Mieszkaniowego Nowa Huta. Pierwsze mieszkania na Osiedlu oddano w budynku przy ul. Heleny 24 członkom Spółdzielni w lipcu 1978 roku. Mieszkania oddawane w Nowym Bieżanowie były funkcjonalne, a ich powierzchnia zbliżała się do górnej granicy obowiązujących norm.


       Niestety budowa bloków mieszkalnych nie szła w parze z budową szkół. przedszkoli, żłobków, pawilonów handlowych itp.  W 1979 roku funkcjonowała tylko jedna szkoła (nr 24), otwarcie pierwszego przedszkola nastąpiło dopiero w 1980 roku, a pierwszego żłobka dopiero z końcem 1983 roku. Przychodnię zdrowia oddano do użytku w 1985 roku.


         Pomimo tego, że osiedle zostało zaprojektowane nowocześnie, to jednak zastosowana przy budowie technologia W-70 wielkiej płyty oraz niedbałe wykonanie miały fatalne skutki. Okazało się, że już po paru miesiącach użytkowania mieszkań niemal we wszystkich budynkach w mniejszym lub większym stopniu występowało przemarzanie ścian, przecieki wód opadowych przez ściany, a następnie zaczął pojawiać się uciążliwy i chorobotwórczy grzyb. Oprócz wymienionych wyżej wad pojawiło się również gnicie wykładziny podłogowej (lentexu), pękanie ścian konstrukcyjnych, pękanie wylewek podłogowych i wiele innych usterek. Skala występowania wad była tak duża, że najwyższe władze państwowe podjęły decyzję, iż koszty usuwania tych wad ponoszone będą przez Skarb Państwa, jednak bez względu na finansowanie, usuwanie wad na osiedlu pozostało w gestii Zarządu Spółdzielni. Zastosowano wiele różnych metod usuwania tych wad, jednak z niektórymi z nich walczy się do dnia dzisiejszego.

         We wrześniu 1999r. Zebrania Przedstawicieli Członków KSM podjęło uchwałę w sprawie podzia­łu Spółdzielni, a 24 listopada 2000r.nastąpiła rejestracja nowopowstałych spółdzielni: Nowy Bieżanów, Nowy Prokocim, Na Kozłówce, Staromiejska SM.
           Od tego czasu rozpoczyna się samodzielna działalność Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Bieżanów". Administruje ona 35 budynkami mieszkalnymi i 2 pawilonami handlowo-usługowymi.
Priorytetem dla Zarządu i Rady Nadzorczej po podziale Spółdzielni była modernizacja
i remont osiedla. W 2001  roku została zakończona likwidacja płyt cementowo-azbestowych ze ścian budynków mieszkalnych.
Do roku 2002 zakończono docieplanie budynków, zmodernizowano instalacje centralnego ogrzewania, opomiarowano wszystkie węzły cieplne w budynkach, wyremontowano dachy budynków. Obecnie wymieniana jest instalacja gazowa w budynkach, oraz wymieniane są płyty ekranowe loggi i balkonów. Nie zapomniano również o infrastrukturze. Osiedlowe drogi i chodniki wyremontowano, posadzono wiele drzew i zagospodarowano dzikie trawniki. Poprzez te działania osiedle Nowy Bieżanów uległo rewitalizacji i w znaczny sposób poprawiło swój wygląd.

Na podstawie: Jerzy Marek Kreiner „ Krakowska Spółdzielnia Mieszkaniowa – 60 lat działalności”.