Kraków, lipiec 2020 

Kadencja 2020-2023

 

Tadeusz Śmiałowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krystyna Czajowska - Wójcik

Zastępca Przewodniczącego RN

Danuta Wszołek

Sekretarz

Tomasz Mądry

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Mieczysław Korzeniak

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Joanna Fastyn

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Franciszek Duch -Piotrowicz

Członek Komisji Rewizyjnej

Małgorzata Kula

Członek Komisji Rewizyjnej

Andrzej Grzesiak

Członek Rady Nadzorczej

 

 

Dyżury Rady Nadzorczej, w okresie pandemii, będą się odbywać na podstawie umówionego terminu w sekretariacie Spółdzielni w pierwszy wtorek każdego miesiąca w siedzibie Spółdzielni w godzinach 1700- 1800 

Termin spotkania należy umówić z wyprzedzeniem minimum trzech dni roboczych.