Google+

 • Duża powierzchnia
 • Doskonałe warunki
 • Wiele mieszkań
Smaller Default Larger

Procedura postępowania w przypadku ubiegania się o odszkodowanie

 1. W przypadku gdy szkoda spowodowana została przez instalację (elementy) za której stan odpowiada Spółdzielnia:
 • Poszkodowany zgłasza wystąpienie szkody w dziale technicznym Spółdzielni,
 • Spółdzielnia wystawia odpowiednie zaświadczenie,
 • Poszkodowany otrzymane zaświadczenie dołącza do wniosku zgłoszeniowego u swojego Ubezpieczyciela,  
 • Ubezpieczyciel otrzymuje niezbędne dane dotyczące zaistniałej szkody oraz nr polisy Spółdzielni,
 • oszacowania wartości szkody dokonuje Ubezpieczyciel ( indywidualny ) i przesyła do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, gdzie Spółdzielnia posiada polisę,
 • odszkodowanie zostanie wypłacone z polisy Spółdzielni poprzez Ubezpieczyciela
  z którym została zawarta indywidualna umowa,
 • w przypadku braku zawartej indywidualnej umowy przez poszkodowanego, zgłoszenia dokonuje Spółdzielnia do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym posiada zawartą polisę OC,
 • odszkodowanie po określeniu wartości szkody przez Ubezpieczyciela zostanie wypłacone z polisy Spółdzielni.

       II. W przypadku gdy sprawcą szkody był sąsiad :

 • Poszkodowany zgłasza wystąpienie szkody w dziale technicznym Spółdzielni,
 • Spółdzielnia wystawia odpowiednie zaświadczenie,
 • Poszkodowany otrzymane zaświadczenie dołącza do wniosku zgłoszeniowego u swojego Ubezpieczyciela,  
 • ustalenie przyczyny, sprawcy oraz wartości powstałej szkody należy do Ubezpieczyciela,
 • odszkodowanie po określeniu wartości szkody przez Ubezpieczyciela może zostać wypłacone z Polisy sprawcy szkody, jeśli jest ubezpieczony,
 • w pozostałych przypadkach zawsze można dochodzić odszkodowania na drodze sądowej z powództwa cywilnego.