Google+

  • Doskonałe warunki
  • Wiele mieszkań
  • Duża powierzchnia
Smaller Default Larger

  W celu poprawy świadczonych usług przez SM „Nowy Bieżanów” zostało uruchomione Pogotowie Techniczne.

Pogotowie Techniczne świadczy usługi po godzinach pracy Spółdzielni tj:

 

Dzień tygodnia Godziny
Poniedziałek – dzień roboczy od 15 00 do 10 00 w wtorek
Wtorek – dzień roboczy od 18 00 do 7 00   w środę
Środa – dzień roboczy od 15 00 do 7 00   w czwartek
Czwartek – dzień roboczy od 15 00 do 7 00   w piątek
Piątek – dzień roboczy

od 15 00

do godziny 700

dnia roboczego

Sobota
Niedziela i wszystkie dni wolne od pracy

W ramach działalności Pogotowia Technicznego usuwanie są drobne usterki i awarie a w szczególności :

1. Instalacja wodociągowa:

     -  likwidacja przecieków w pionach i poziomach oraz zaworach do zaworu odcinającego w mieszkaniu,

2. Instalacja kanalizacyjnych:

     -  uszczelnienie pionów i poziomów ( bez podejść do odbiorników ),

     -  udrożnienie pionów i poziomów kanalizacyjnych,

3. Instalacja gazowa:

     -  likwidacja nieszczelności instalacji w pionach i poziomach od zaworu głównego do zaworów przed odbiornikami w mieszkaniach,

4. Instalacja centralnego ogrzewania:

     -  likwacja przecieków na instalacji c.o.

     -  rozruch przed sezonem instalacji c.o.

     -  likwidacja niegrzejności c.o.

     -  sprawdzanie parametrów oraz regulacja instalacji c.o.,

5. Instalacja elektryczna:

    - usuwanie przyczyn związanych z przerwami dostaw prądu pomiędzy przyłączem elektrycznym  w budynku a zabezpieczeniami przedlicznikowymi zabezpieczającymi lokale mieszkalne

 

Pogotowie Techniczne pełni dyżur po godzinach pracy Spółdzielni pod nr tel. 577-113-626.