Google+

 • Doskonałe warunki
 • Wiele mieszkań
 • Duża powierzchnia
Smaller Default Larger

Ogłoszenia

 


Wycinka drzew i krzewów 


                                                                                                                Kraków,dn.17.05.2024 r.

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020 poz. 55 ze zm.), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości przy:

 • Mała Góra 18
 • Heleny 14

Szczegółowe informacje co do zakresu wycinki zostały wywieszone na tablicach ogłoszeniowych  ww. bloków oraz są dostępne w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 1). Jeśli mają Państwo jakieś uwagi prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 21.06.2024 r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, ul. Mała Góra 6, 30-864 Kraków.


Kraków 02.11.2023 r.

 Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020 poz. 55 ze zm.), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości przy:

 • Duża Góra 41
 • Aleksandry 7

Szczegółowe informacje co do zakresu wycinki zostały wywieszone na klatkach schodowych ww. bloków oraz są dostępne w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 1)

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 04.12.2023 r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”,  ul. Mała Góra 6, 30-864 Kraków.


 

Kraków 21.07.2023 r.

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020 poz. 55 ze zm.), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości przy:

 • Heleny 16

Szczegółowe informacje co do zakresu wycinki zostały wywieszone na klatkach schodowych ww. bloków oraz są dostępne w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 1)

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 21.11.2023 r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”,  ul. Mała Góra 6, 30-864 Kraków.


Kraków 21.07.2023 r.

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020 poz. 55 ze zm.), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości przy ulicy :

 • Heleny 10 i Heleny16,
 • Telimeny 15, Telimeny 17 i Telimeny 33.

Szczegółowe informacje co do zakresu wycinki zostały wywieszone na klatkach schodowych ww. bloków oraz są dostępne w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 1).

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 28.08.2023 r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, ul. Mała Góra 6, 30-864 Kraków.


Kraków 31.01.2023 r.

Informacja 

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020 poz. 55 ze zm.), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
z nieruchomości przy:

 • Telimeny 17,
 • Barbary 10a,
 • Heleny 16,
 • Duża Góra 41.

Szczegółowe informacje co do zakresu wycinki zostały wywieszone na klatkach schodowych ww. bloków oraz są dostępne w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 1)

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 03.03.2023 r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”,  ul. Mała Góra 6, 30-864 Kraków.


Kraków 25.10.2022 r.

 Informacja 

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020 poz. 55 ze zm.), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości przy:

 1. Aleksandry 21;

Szczegółowe informacje co do zakresu wycinki zostały wywieszone na klatkach schodowych ww. bloków oraz są dostępne w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 1)

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 28.11.2022 r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, ul. Mała Góra 6, 30-864 Kraków.


Kraków 21.10.2021 r.

Informacja 

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020 poz. 55 ze zm.), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości przy:       

 • Aleksandry 5, 21, 23, 25, 27
 • Barbary 14
 • Heleny 22
 • Telimeny 13
 • Duża Góra 35, 39

Szczegółowe informacje co do zakresu wycinki zostały wywieszone na klatkach schodowych ww. bloków oraz są dostępne w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 1)

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 21.11.2021 r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, ul. Mała Góra 6, 30-864 Kraków.


 Kraków 21.10.2021 r.

Informacja 

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020 poz. 55 ze zm.), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości przy:       

 • Aleksandry 7, 9
 • Barbary 10a
 • Heleny 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24
 • Telimeny 11, 15-17,19, 21, 23, 25, 27, 29,33
 • Mała Góra 16, 18, 20
 • Duża Góra 41
 • Mała Góra parking – Mienie SM
 • Heleny- garaże

 Szczegółowe informacje co do zakresu wycinki zostały wywieszone na klatkach schodowych ww. bloków oraz są dostępne w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 1)

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 21.11.2021 r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, ul. Mała Góra 6, 30-864 Kraków.


Kraków 22.04.2021 r.

Informacja 

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020 poz. 55 ze zm.), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości przy:

 • Telimeny 11, 23, 27, 33
 • Aleksandry 21;
 • Heleny 12.

Szczegółowe informacje co do zakresu wycinki zostały wywieszone na klatkach schodowych ww. bloków oraz są dostępne w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 1)

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 28.05.2021 r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, ul. Mała Góra 6, 30-864 Kraków.


Kraków 05.02.2020 r.

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020 poz. 55 ze zm.), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości przy:

 • Telimeny 13, 29, parking – Mienie SM;
 • Aleksandry 21;
 • Duża Góra 35;
 • Heleny 12, 14, 20.

 Szczegółowe informacje co do zakresu wycinki zostały wywieszone na klatkach schodowych ww. bloków oraz są dostępne w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 16). Jeśli mają Państwo jakieś uwagi prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 10.03.2020 r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, ul. Mała Góra 6, 30-864 Kraków.


Kraków, dn. 02.09.2019 r.

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
z nieruchomości przy:
ul. Aleksandry 7, 21, 23, 25; ul. Heleny 10, 14,16, 22, 24 oraz Heleny – garaże; ul. Barbary 14; ul. Telimeny 15-17, 19.

 

 

Szczegółowe informacje co do zakresu wycinki zostały wywieszone na klatkach schodowych ww. bloków oraz są dostępne w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 17). Jeśli mają Państwo jakieś uwagi prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 04.10.2019 r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, ul. Mała Góra 6, 30-864 Kraków.

 


 

 Kraków, dn. 14.05.2019 r.

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 2340 ze zm.), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości przy: Aleksandry 9, Heleny 14, 16, 22.

Szczegółowe informacje co do zakresu wycinki zostały wywieszone na klatkach schodowych ww. bloków oraz są dostępne w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 17). Jeśli mają Państwo jakieś uwagi prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 18.06.2019 r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, ul. Mała Góra 6, 30-864 Kraków.

 

 


 

Kraków, dn. 09.05.2019 r.

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 2340 ze zm.), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości przy: ul. Aleksandry 9, 23, 27; ul. Heleny 12, 22; ul. Barbary 14; ul. Duża Góra 35; ul. Telimeny 33.

 

Szczegółowe informacje co do zakresu wycinki zostały wywieszone na klatkach schodowych ww. bloków oraz są dostępne w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 17). Jeśli mają Państwo jakieś uwagi prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 14.06.2019 r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, ul. Mała Góra 6,  30-864 Kraków.

 


Kraków, dn. 10.04.2019 r.

 

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości przy ul. Telimeny 11.

 

Szczegółowe informacje co do zakresu wycinki zostały wywieszone na klatkach schodowych ww. bloku oraz są dostępne w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 17)

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 13.05.2019 r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, ul. Mała Góra 6, 30-864 Kraków.

 


Kraków, dn. 14.01.2019 r

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew  z n/w lokalizacjach przy:

ul. Barbary 10A; 14;

ul. Heleny 6; 8; 12; 14; 16; 20; 24;

ul. Aleksandry 9;

ul. Duża Góra 41;

ul. Telimeny 13; 17; 21.

Szczegółowa informacja co do zakresu wycinki została wywieszona na klatkach schodowych ww. budynkach oraz jest dostępna w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 17).

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 17.02.2019 r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, ul. Mała Góra 6, 30-864 Kraków.

 


 

Kraków, dn. 31.08.2018 r.

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa (wierzby) z nieruchomości przy ul. Heleny 14 i Heleny 24.

Szczegółowa informacja co do zakresu wycinki została wywieszona na klatkach schodowych ww. bloku oraz jest dostępna w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 17)

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 05.10.2018 r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, ul. Mała Góra 6, 30-864 Kraków.


Kraków, dn. 07.08.2018 r.

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2018 poz. 142), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew w n/w lokalizacjach:

 • Aleksandry 5, 7, 9, 23, 25
 • Mała Góra 16, 18;
 • Heleny 4, 12, 16, 22;
 • Barbary 10a; 14;
 • Duża Góra 35, 39;

Szczegółowe informacje co do zakresu wycinki zostały wywieszone na klatkach schodowych ww. bloków oraz są dostępne w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 17).

Jeśli mają Państwo uwagi do ww. wycinki drzew prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 10.09.2018 r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, ul. Mała Góra 6, 30-864 Kraków.

 Zarząd SM „Nowy Bieżanów”


 

Kraków, dn. 19.03.2018r

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa (wierzby) z nieruchomości przy ul. Telimeny 29.

Szczegółowa informacja co do zakresu wycinki została wywieszona na klatkach schodowych ww. bloku oraz jest dostępna w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 17)

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 29.04.2018 r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, ul. Mała Góra 6,
30-864 Kraków.

Zarząd SM „Nowy Bieżanów”

 


 

Kraków, dn. 22.01.2018r

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości przy:

 • ul. Duża Góra 35, 39, 41;
 • ul. Barbary 10a, 14;
 • ul. Telimeny 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

Powodem usunięcia drzew i krzewów jest ich kolizja z projektowaną osiedlową siecią ciepłowniczą z przyłączami do ww. nieruchomości.

Szczegółowe informacje co do zakresu wycinki zostały wywieszone na klatkach schodowych ww. bloków oraz dostępne są w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 17)

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 26.02.2018 r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, ul. Mała Góra 6,

30-864 Kraków.

Zarząd SM „Nowy Bieżanów”

 


 

 Kraków, dn. 08.01.2018r.

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew w n/w lokalizacjach:

 

 • Barbary 10a; 14;
 • Heleny 8, 12, 14, 24;
 • Mała Góra 18;
 • Aleksandry 27;

 

Szczegółowe informacje co do zakresu wycinki zostały wywieszone na klatkach schodowych ww. bloków oraz są dostępne w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 17)

 

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 10.02.2018 r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, ul. Mała Góra 6, 30-864 Kraków.

Zarząd SM „Nowy Bieżanów”

 


Kraków, dn. 28-07-2017

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew w n/w lokalizacjach:

 

ul. Telimeny 11, 17, 33

 

ul. Aleksandry 7, 9;

 

ul. Heleny 16, 20, 24;

 

ul. Barbary 10a

 

Szczegółowe informacje co do zakresu wycinki zostały wywieszone na klatkach schodowych ww. bloków oraz dostępne są w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej  (pokój nr 15)

 

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 04.09.2017 r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, ul. Mała Góra 6,  30-864 Kraków.

 Zarząd SM „Nowy Bieżanów”


Kraków, dn. 30-06-2017

 

 

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew: świerku pospolitego i świerku kłującego z terenu nieruchomości przy ul. Telimeny 33

 

Powodem usunięcia drzew jest planowana budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Telimeny 33

Szczegółowe informacje co do zakresu wycinki zostały wywieszone na klatkach schodowych ww. bloków oraz dostępne są w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 15)

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 31.07.2017 r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, ul. Mała Góra 6,  30-864 Kraków.

 

                                          Zarząd SM „Nowy Bieżanów”


 Kraków, dn. 24-02-2017r.

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew w n/w lokalizacjach:

ul. Telimeny 11, 13, 27.

Szczegółowe informacje co do zakresu wycinki zostały wywieszone na klatkach schodowych ww. bloków oraz są dostępne w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 15)

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi - to prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 31.03.2017 r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, ul. Mała Góra 6, 30-864 Kraków.

                                                                                          Zarząd SM „Nowy Bieżanów”


Kraków, dn. 21-04-2017 r.

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., póz. 627 ze zm.), Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Bieżanów", informuje Państwa o zamiarze złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew w n/w lokalizacjach:

ul. Telimeny 21, 25, 33,

ul. Aleksandry 7, 9,

ul. Heleny 10, 14, 22, 24.

 

Szczegółowe informacje co do zakresu wycinki zostały wywieszone na klatkach schodowych ww. bloków oraz dostępne są w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 15).

 

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi prosimy zgłaszać je w formie pisemnej do dnia 22.05.2017 r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Bieżanów", ul. Mała Góra 6, 30-864 Kraków.

                              

                                                                                 Zarząd SM „Nowy Bieżanów”

 

 


 

images             Uprzejmie informujemy, że  MPEC S.A. w Krakowie zmienia stawki opłat za centralne ogrzewanie w bieżącym sezonie grzewczym od 1 grudnia 2015r.,od 1 stycznia 2016 r. oraz od 1 lutego 2016r.

W załączeniu pisma z MPEC S.A. Kraków.

 

Uprzejmie informujemy, że  MPEC S.A. w Krakowie

od 1 stycznia 2015r. oraz od 1 grudnia 2015 zmienia stawki opłat za centralne ogrzewanie .

W załączeniu pisma z MPEC S.A. Kraków.