Google+

  • Wiele mieszkań
  • Duża powierzchnia
  • Doskonałe warunki
Smaller Default Larger

Termomodernizacja

Kraków, dn. 31.08.2016 r.

 

PROGRAM TERMOMODERNIZACJI i CIEPŁEJ  WODY UŻYTKOWEJ.

Nasza Spółdzielnia w czerwcu 2016 r. przystąpiła do programu ciepłej wody użytkowej. Pilotażowo program jest wdrażany w dwóch budynkach tj. przy ul. Aleksandry 5 i 7. 

Budynki te są zlokalizowane najbliżej wysokoparametrowej sieci centralnego ogrzewania oraz budynki te dysponują  środkami finansowymi ( zgromadzonymi na funduszu remontowym ), które pokryją znaczną część kosztów robót remontowych.

W dniach 17 i 18 lutego br. Zarząd SM "Nowy Bieżanów"  zorganizował zebranie  z mieszkańcami tych budynków, omawiając podczas zebrania wszystkie kwestie dotyczące termomodernizacji i ciepłej wody użytkowej.

Ostatniego maja br. został zorganizowany „Dzień Mieszkańca z ciepłą wodą bez piecyka gazowego” - podczas , którego mieszkańcy naszego osiedla mogli dowiedzieć się wszystkiego na temat ciepłej wody użytkowej.  Wydarzenie to zostało uwiecznione na zdjęciach.

    Zdjęcia z tego eventu oraz innych     Znalezione obrazy dla zapytania aparat fotograficzny grafika   ( źródło: MPEC Kraków )

 

 

Na chwilę obecną podłączeniem do ciepłej wody użytkowej zadeklarowało w budynku przy ul.Aleksandry 5 - 105 osób,  natomiast w budynku przy ul. Aleksandry 7  chęć podłączenia wyraziło  113 osób

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi  informacjami nt.  ciepłej wody  użytkowej : c. w. u  .

 

Wsparcie finansowe dla mieszkańców


W czasie realizacji programu jedną z kluczowych kwestii pozostają środki niezbędne na realizację inwestycji. Istniejące programy wsparcia finansowego dedykowane Spółdzielnią pomagają obniżyć koszty realizacji zadania. Z pewnością warta rozważenia jest pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW).

Atutami tego źródła finansowania są:

•           możliwa pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych,

•           preferencyjne oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej w wysokości 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,6 % rocznie,

•           możliwość umorzenia do 40%,

•           stosunkowo prosta procedura uzyskania.

Dodatkowo mogą Państwo liczyć na dofinansowania inwestycji ze strony EDF Polska. Kwota którą EDF Polska przekazuje mieszkańcom najczęściej pokrywa od 10 % do 15% kosztów zrealizowanej inwestycji.

Termomodernizacja budynków

 Jest to proces ulepszenia na skutek których następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, którą zużywa się do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, o 10 do 25%, w zależności od typu modernizacji i wcześniejszych usprawnień.

 

Najważniejsza korzyść z termomodernizacji to – niższe koszty utrzymania budynku wynikające ze zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania. Ale to nie wszystko. Ocieplenie budynku połączone z wymianą okien i modernizacja instalacji zapewnią Państwu komfort. Działania termomodernizacyjne sprawią także, że wzrośnie wartość naszej nieruchomości. Dzięki generalnemu remontowi budynek oraz znajdujące się w nim lokale zyskają na wartości i stanie się bardziej atrakcyjny.

Rozumiemy, że niniejsza broszurka nie odpowiada na wszystkie pytania jakie mogły się pojawić, dlatego też w przypadku dodatkowych pytań uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Technicznym Spółdzielni tel. 12 65-22-404.

 

Podajemy również dodatkowe linki , gdzie można znaleźć dodatkowe informacje:

http://www.mpec.krakow.pl/media#slide

http://www.wfos.krakow.pl/srodki-krajowe/formy-pomocy-finansowej/pozyczki-umorzenia.