Google+

  • Duża powierzchnia
  • Wiele mieszkań
  • Doskonałe warunki
Smaller Default Larger

Informacje bieżące 


 

Jak możesz pomóc Ukraińcom, którzy dotarli do Krakowa?

Pomoc dla Ukrainy w Krakowie.


 

Informacja w sprawie wycinki drzew

( kliknij ) 


Kraków, dn.18.06.2021 r.

WALNE ZGROMADZENIE W OKRESIE EPIDEMII

W związku z pojawiającymi się pytaniami w sprawie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów”, które corocznie odbywa się w miesiącu czerwcu informujemy:

W związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania został ogłoszony stan epidemii.

Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 poz. 568):

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓWpowinno być zwołane w terminie 6 tygodni, po odwołaniu przez właściwe organy stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego.

  Zarząd SM "Nowy Bieżanów"


 


Koronawirus

aktualne informacje i zalecenia

Koronawirus

Aktualne informacje i zalecenia                  

           CZAS NA ZMIANĘ ZACHOWAŃ      

 


 

                                                                                                   


       Informacja w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców. 


  

Informacja w sprawie zajęć w Domu Kultury są umieszczone na

stronie Domu Kultury: www.dknowybiezanow.pl

 


 

wfos logo 

 

Taryfa opłat

 

 pojemniki  Zasady selektywnej zbiórki odpadówCiepło dla KrakowaNowy cennik

 

 

 

Dodatek mieszkaniowy 

Dodatek mieszkaniowy