Google+

  • Doskonałe warunki
  • Duża powierzchnia
  • Wiele mieszkań
Smaller Default Larger

                          


Kraków, dn. 06.09.2022 r.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów”

w Krakowie ul. Mała Góra 6,

 ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY

na wykonanie następujących prac w roku 2022 tj.: 

  1. Modernizacja balkonów ( wadium 12 000,0 zł ),
  2. Remont wejść do budynków ( 5 000,0 zł ),
  3. Remont pomieszczeń biurowych ( 7 000,0 zł ),
  4. Opracowanie dokumentacji – analiza opłacalności montażu podzielników w budynkach ( wadium 3 000,0 zł ),

Specyfikacje Przetargową ( dalej SP ) można pobierać w siedzibie Spółdzielni tj. Kraków, ul. Mała Góra 6,  pokój nr 16 w godz. 1000 -1400 ( za wyjątkiem czwartków i dni wolnych od pracy ) w terminie  od 06.09.2022 r. do 19.09.2022 r.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami Pan Andrzej Batko tel. +12-307-11-01.

Koszt  Specyfikacji Przetargowej  wynosi  85,00 zł  ( netto ) płatny w kasie Spółdzielni lub przelewem.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Spółdzielni zgodnie z warunkami SP. 

Oferty należy składać zgodnie z SP.

Oferenci zostaną powiadomieni o II etapie postępowania przetargowego.

 S.M. „Nowy Bieżanów” zastrzega sobie możliwość dowolnego wyboru oferenta i unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

 Zarząd SM "Nowy Bieżanów"


 Kraków, dn. 13.09.2022 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów” w Krakowie ul. Mała Góra 6, ogłasza przetarg ustny na najem lokalu mieszkalnego:

położonego przy ul. Aleksandry 23/ 62 - celem ustalenie wysokości czynszu najmu.

Przedmiotowy lokal usytuowany jest na II piętrze o powierzchni użytkowej 50,0m2 , składający się z dwóch pokoi, jasnej kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Do lokalu przynależne jest pomieszczenie piwniczne o powierzchni 1,38 m2 ;

Lokal mieszkalny można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Administracją-tel. 12-307-16-94.

Przetarg odbędzie się dnia 27 września 2022 r. ( wtorek) o godz. 1500 ,  w Domu Kultury przy ul. Aleksandry 11 – I piętro.

Cena wywoławcza wynosi 20 zł/ m2  wynajmowanej powierzchni, krok postąpienia 2 zł/ m2 .

Wadium w wysokości 2 000,- zł należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni:

81 1240 4432 1111 0000 4723 5218  do dnia  26.09.2022 r.

Zwycięzca przetargu w dniu jego przeprowadzenia tj. 27.09.2022 r. wnosi w kasie Spółdzielni  depozyt pieniężny w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) odpowiadający jednomiesięcznym opłatom za dany lokal (czynsz oraz świadczenia). Depozyt podlega zaliczeniu na poczet opłat za pierwszy okres płatniczy po zawarciu umowy najmu. W przypadku gdy zwycięzca przetargu nie dopełni formalności związanych z zawarciem umowy najmu lokalu w zakreślonym terminie, wpłacona kwota zabezpieczenia (depozyt) przechodzi w całości na Spółdzielnię i nie podlega zwrotowi.   

Dodatkowe informacje odnośnie wynajmu lokalu mieszkalnego można uzyskać pod nr tel. 12-307-28-00 w tym:

Specyfikację Przetargową,

- wzór umowy najmu .

Spółdzielnia zastrzega możliwość zamknięcia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

  Zarząd SM "Nowy Bieżanów"