Google+

  • Doskonałe warunki
  • Duża powierzchnia
  • Wiele mieszkań
Smaller Default Larger

Kraków dn. 30.06.2021 r.

W związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania został ogłoszony stan epidemii.

Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 poz. 568):

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW,

powinno być zwołane w terminie 6 tygodni,

po odwołaniu przez właściwe organy stanu epidemii

albo stanu zagrożenia epidemicznego.

  Zarząd SM "Nowy Bieżanów"

 

Sprawozdania i opinie za rok 2020 – SM „Nowy Bieżanów”

1.Sprawozdanie z działalności SM „Nowy Bieżanów” za rok 2020.

2.Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

3.Wyciąg ze Sprawozdania biegłego rewidenta za rok 2020.

4.Sprawozdanie Rady Nadzorczej od lipca 2020 do maja 2021 r.

5.List lustracyjny.