Google+

  • Wiele mieszkań
  • Duża powierzchnia
  • Doskonałe warunki
Smaller Default Larger

    

     Prace remontowe w lokalach mieszkalnych, 

    w szczególności związane z zabudową loggii, balkonu,

    wymianą podłóg, stolarki okiennej i drzwi wejściowych, 

    wymianą grzejników, przerobieniem wszelkich instalacji 

    wymagają pisemnego zgłoszenia do Zarządu Spółdzielni.

 

Zarząd Spółdzielni wyraża zgodę na prace remontowe wykonywane przez lokatorów w swoich mieszkaniach na własny koszt i własnym staraniem przy zachowaniu niżej określonych warunków:

 

  • Całość robót winna zostać wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami technicznymi obowiązującymi w tym zakresie.
  • W przypadku przeróbek instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o., lokator przejmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu ich prawidłowego funkcjonowania, jak również za ewentualne szkody wynikłe z ich awarii .
  • Nie wolno w jakikolwiek sposób naruszać ścian nośnych, konstrukcji budynku, ani też ciągów instalacyjnych i wentylacyjnych.
  • Gruz i inne odpady powstałe w wyniku remontu nie mogą być wrzucane do kontenerów na śmieci, lecz wywiezione we własnym zakresie i na własny koszt przez lokatora.
  • Przy pracach remontowych, prosimy o przestrzeganie zasad współżycia sąsiedzkiego, zawartych w regulaminie Spółdzielni a w szczególności ciszy nocnej obowiązującej od godz. 2200 – 600.

 

Szczegółowe warunki techniczne będą każdorazowo określone w odpowiedzi na zgłoszenie.